Hon 240 nha dau tu tranh thau co phieu San bay Quoc te Cam Ranh hinh anh 1Các cán bộ Ban Đấu giá HNX đang kiểm tra hòm phiếu. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Ngày 12/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu giá bán 1,45 triệu cổ phần ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, với mức giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần.

Theo đại diện HNX, phiên đấu giá đã thu hút 244 nhà đầu tư tham gia, với tổng khối lượng đăng ký mua 11.358.700 cổ phần và cao gấp 7,8 lần so với với khối lượng cổ phần chào bán.

Trong phiên đấu giá, lệnh chào mua có khối lượng cao nhất là 1.450.000 cổ phần và giá đặt mua cao nhất là 65.000 đồng/cổ phần, cao hơn 116% so với giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần đấu giá cho 63 nhà đầu tư (trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức và 61 nhà đầu tư cá nhân), giá đấu thành công bình quân là 50.245 đồng/cổ phần, cao hơn 67,5% so với giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 72,8 tỷ đồng./. 

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Đấu giá cổ phần Công ty Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Linh Chi (Vietnam+)