Ổn định kinh tế và tài chính để đẩy nhanh tăng trưởng, tăng cường hệ thống tiền tệ quốc tế và tiếp tục những nỗ lực hỗ trợ các nền kinh tế thu nhập thấp là ba lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hành động của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong nửa cuối năm 2011 nhằm hỗ trợ nền kinh tế thế giới đối phó hiệu quả với các thách thức mới.

Phát biểu ngày 26/5, quyền Giám đốc điều hành IMF John Lipsky nêu rõ để thúc đẩy 3 lĩnh vực ưu tiên này, IMF xác định những thách thức chính sách chủ chốt mà các nước thành viên đang phải đối phó và tiếp tục hỗ trợ quá trình đánh giá chéo giữa các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (MAP).

Bên cạnh đó, IMF đồng thời tiếp tục các nỗ lực chuyển đổi và tăng cường giám sát các nền kinh tế thế giới nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách dự báo và phản ứng hiệu quả trước những thách thức đang nổi lên, đặc biệt nâng cao nhận thức về sự lan tỏa chính sách và tác động tương hỗ giữa các nền kinh tế lớn cũng như tăng cường sự tham gia của IMF cùng với các nhà hoạch định chính sách về những vấn đề này.

Ông Lipsky nhấn mạnh không chỉ tập trung thúc đẩy tăng tổng thu nhập quốc nội (GDP), IMF cũng chú trọng những vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng, các nguồn lực và phân phối lợi ích tăng trưởng, tạo việc làm và các lĩnh vực của tăng trưởng bền vững, khuôn khổ mới đánh giá khả năng dễ gây tổn thương của các khoản nợ công, các chính sách đảm bảo sự minh bạch tài chính và việc thực thi chính sách vĩ mô.

Để củng cố hệ thống tiền tệ quốc tế, IMF thúc đẩy việc quản lý tốt hơn các dòng vốn, tác động đa phương của chính sách về dòng vốn, tăng cường mạng an ninh kinh tế toàn cầu, đa dạng hoá hệ thống dự trữ và tiền tệ quốc tế.

Nhằm giúp các nước có thu nhập thấp đối phó hiệu quả những tác động của biến động kinh tế thế giới, IMF nỗ lực hỗ trợ những nước có tổng số nợ thấp xử lý các thách thức xuất phát từ những biến động kinh tế vĩ mô, đặc biệt từ giá nhiên liệu và lương thực tăng cao. Ngoài ra, IMF cũng thúc đẩy việc thực hiện Sáng kiến về các nước nghèo có nợ lớn" và Sáng kiến giảm nợ đa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)