[Infographics] Nhung nu lanh dao Quoc hoi nhiem ky 2016-2021 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong thời gian qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú, là đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, số lượng và chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao.

Từ Quốc hội khóa I chỉ với 10 nữ đại biểu (chiếm khoảng 3%), đến Quốc hội khóa XIV con số này đã là 132 đại biểu (chiếm 26,72%) - một tỷ lệ khá cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Việt Nam lần đầu tiên có Chủ tịch Quốc hội và 3 ủy viên Bộ Chính trị là nữ; ở cấp tỉnh có 6 Bí thư, 13 Phó Bí thư, 8 Chủ tịch, 30 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, 19 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, 16 phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội là nữ, cùng nhiều nữ cán bộ đảm nhiệm các vị trí trọng trách ở Trung ương và địa phương. Đó là minh chứng sinh động cho tiến trình bình đẳng giới của Việt Nam./.

Thanh Trà (Vietnam+)