Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương./.