[Infographics] Phat trien cang thuy noi dia phuc vu du lich hinh anh 1

Dự thảo Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch của Bộ Giao thông Vận tải đề ra mục tiêu đến năm 2025 đường thủy nội địa đảm nhận 35 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách qua cảng đạt 9,5 triệu lượt.

50% số lượng cảng thủy nội địa phục vụ du lịch được đưa vào cấp theo tiêu chuẩn xếp loại dịch vụ và đầu tư nâng cấp, xây dựng mới từ 3-5 cảng thủy nội địa.

Đến năm 2030 đường thủy nội địa đảm nhận 55 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách qua cảng đạt 20 triệu lượt.

100% số lượng cảng thủy nội địa phục vụ du lịch được đưa vào cấp theo tiêu chuẩn xếp loại dịch vụ và đầu tư nâng cấp, xây dựng mới từ 5-10 cảng thủy nội địa./.

(Vietnam+)