Sẽ tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm phát triển sản phẩm, điểm du lịch

Tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa sẽ là hai đối tượng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển sản phẩm du lịch, các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước...

Tài nguyên du lịch văn hóa sẽ là một trong hai đối tượng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển sản phẩm du lịch, các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước... (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)
Tài nguyên du lịch văn hóa sẽ là một trong hai đối tượng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển sản phẩm du lịch, các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước... (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là Tài nguyên du lịch tự nhiên, bao gồm: cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Kế hoạch cũng sẽ điều tra đối tượng Tài nguyên du lịch văn hóa, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Việc tổ chức, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch sẽ diễn ra ở cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bắt đầu từ năm 2024 (dự kiến thực hiện trong 5 năm).

Lãnh đạo Bộ xác định nhiệm vụ của công tác tổ chức điều tra tài nguyên du lịch bao gồm: Xây dựng kế hoạch, phương án điều tra; Xây dựng phần mềm và các tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác điều tra tài nguyên du lịch; Tổ chức tập huấn công tác điều tra; Tổ chức triển khai điều tra; Tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; Tổ chức công bố và lưu trữ kết quả điều tra.

ảnh_Cao Bằng.jpg
Vẻ đẹp danh thắng Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để thực hiện đồng bộ Kế hoạch, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: Xây dựng phương án tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp là Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao) triển khai thực hiện kế hoạch, phương án điều tra tài nguyên du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ về điều tra tài nguyên du lịch;

Bên cạnh đó, Cục Du lịch sẽ là đơn vị trực tiếp xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra; các phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; các công cụ hỗ trợ công tác điều tra thu thập thông tin (phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), phiếu điện tử trực tuyến (Webform), mẫu biểu tổng hợp); phối hợp với các địa phương lập phương án tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, triển khai khảo sát, thu thập thông tin, nhập thông tin lên hệ thống; rà soát kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch…

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, khi phát hiện thêm các loại tài nguyên mới hoặc quá trình khai thác, phát huy giá trị, nhận diện ra những yếu tố mới gắn với các tài nguyên đang khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổng hợp đề xuất của các địa phương và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện điều tra bổ sung hoặc đánh giá lại tài nguyên du lịch.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…/.

CON DAO.jpg
Một góc Côn Đảo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục