(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Năm 2017, việc xử lý các yếu kém tại 12 dự án thua lỗ đã đạt được những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực./.