Thứ Tư, Tháng Mười 24/10/2018

Khoa cấp Cứu Bệnh viện Bạch Mai chật kín giường bệnh sau nghỉ Tết

Thùy Giang (Vietnam+) Bản in

Tại Bệnh viện Bạch Mai, đến hết ngày mùng 5 Tết, tại Khoa cấp cứu bệnh nhân nằm kín hết tại các giường bệnh.