Khoi cong xay dung duong Vanh dai 3 TP.HCM vao 30/6/2023 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022, chia thành tám dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn ba tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có bốn dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của một tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2013.

Thanh Trà (Vietnam+)