Báo động dịch cúm H1N1 Y tế

Báo động dịch cúm H1N1

Dịch cúm H1N1 bùng phát tại Nam Mỹ từ đầu năm đến nay, cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người và làm 250 người nhiễm bệnh.