Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, các điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội nếu thu phí trông giữ xe vượt giá quy định sẽ bị xử phạt nghiêm.

Nhằm ngăn chặn tình trạng "chặt chém" tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu đoàn kiểm tra tra liên ngành thành phố (Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế…) tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ xe, xử phạt nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đây là một biện pháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với việc trông giữ xe, thu phí trông giữ xe trên địa bàn, trong đó trọng tâm vào các điểm tập trung đông người gửi xe trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về mức thu phí và quản lý trông giữ xe theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cục Thuế Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thuế tiếp tục rà soát, kiểm tra xác định mức thuế phải nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân trông giữ xe, xử lý các vi phạm về sử dụng vé không đúng quy định và thu sai mức phí.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các tổ chức và cá nhân trông giữ xe tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước và thành phố về trông giữ xe đồng thời thông tin về các điểm trông giữ xe vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý./.