Lâm Đồng bước sang giai đoạn phát triển nhanh, bền vững

Ngày 3/4/1975, thị xã Đà Lạt được giải phóng, mở ra trang sử mới cho quân và dân Lâm Đồng - mảnh đất cực nam Tây Nguyên, góp phần to lớn vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân.
(TTXVN/Vietnam+)