Tổng thư ký Bộ Nội vụ Malaysia Mahmood Adam, ngày 12/8, cho biết người nhập cư bất hợp pháp nếu không đăng ký và hợp pháp hóa cho mình trong giai đoạn ân xá hiện tại sẽ có nguy cơ bị bắt giữ trong một chiến dịch thực thi pháp luật lớn dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 11.

Bộ Nội vụ Malaysia cho biết chương trình 6P nhằm ân xá và hợp pháp hóa cho lao động bất hợp pháp là cơ hội cuối cùng cho họ và một chiến dịch truy quét lớn sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Mahmood khẳng định theo chương trình ân xá, gồm các giai đoạn đăng ký, hợp pháp hóa, ân xá, giám sát, thực thi pháp luật và trục xuất đối với người nhập cư bất hợp pháp, chính phủ Malaysia sẽ đảm bảo người nhập cư bất hợp pháp sẽ không bị bắt nếu họ tự ra đăng ký.

Ông nhấn mạnh giai đoạn đăng ký hiện nay sẽ được xem như là cơ hội cuối cùng cho người nhập cư bất hợp pháp muốn được hợp pháp hóa trước khi chính phủ Malaysia tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật lớn trong tháng 11.

Mahmood cũng kêu gọi chính quyền các bang, các cơ quan chính phủ và tất cả các lãnh đạo cộng đồng tại các quận, huyện và các làng nên thuyết phục những người nhập cư bất hợp pháp trong khu vực của họ ra đăng ký.

Và để tạo cơ hội, Bộ Nội vụ Malaysia cũng đã quyết định kéo dài thời hạn đăng ký sinh trắc học cho lao động nước ngoài bất hợp pháp thêm một tuần, đến ngày 21/8.

Mahmood cho biết cho đến khi kết thúc đăng ký ngày 11/8, mới có 1,8 triệu người lao động hợp pháp và bất hợp pháp đăng ký sinh trắc học, trong đó 885.156 người là lao động hợp pháp. Nhưng ước tính có ít nhất 1,5 triệu người lao động nước ngoài bất hợp pháp đang làm việc tại Malaysia.

Số công nhân đã đăng ký nhiều nhất là người Indonesia, tiếp theo là Bangladesh, Myanmar, người Ấn Độ, Nepal, Philippines, Campuchia, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc và các nước khác.

Mahmood cũng khuyên những người nhập cư bất hợp pháp đã ra đăng ký qua một môi giới nên tham khảo và sử dụng dịch vụ của họ một lần nữa trong giai đoạn ân xá dự định vào giữa tháng 9./.