Mot so diem moi trong du thao Luat Giao thong duong bo sua doi hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất đáng chú ý./.

(TTXVN/Vietnam+)