Nang cao nang luc dinh huong du luan, phong ngua thong tin xau, doc hinh anh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 29/12, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong ngành tuyên giáo.

Chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chia sẻ một số kinh nghiệm của tỉnh Bến Tre trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau," “học đi đôi với làm theo."

Trong thực hiện chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương công khai bản đăng ký nội dung thực hiện của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Nội dung bản đăng ký gồm cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” gắn với nội dung chuyên đề từng năm và nhiệm vụ của từng cá nhân, đăng tải trên báo Đồng Khởi và được phát hành đến tổ nhân dân tự quản.

Đối với cấp cơ sở, nội dung bản đăng ký của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn được công khai trên đài truyền thanh địa phương, bản tin sinh hoạt tổ tự quản, các đối tượng còn lại thì công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Cuối năm, bí thư các cấp ủy có báo cáo kết quả thực hiện nội dung đăng ký của năm trước và đăng ký nội dung thực hiện cho năm sau, đồng thời công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết kết quả thực hiện.

Ông Phan Văn Mãi cho biết chủ trương này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đưa nội dung 27 biểu hiện suy thoái và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành một nội dung trong sinh hoạt chi bộ với nhiều hình thức phong phú. Hằng tháng, từng chi bộ có đánh giá, nhận xét, bình bầu tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhắc nhở những tập thể, cá nhân còn hạn chế.

Với cách làm này, việc học tập và làm theo gương Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã khắc phục được biểu hiện hình thức, chung chung nên đạt kết quả thực chất hơn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết thời gian qua, địa phương đã chú trọng thực hiện công tác vận động tín đồ, các nhà tu hành thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, sống hòa nhập với cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động làm từ thiện xã hội như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo,” quỹ “Đền ơn đáp nghĩa," “Xây dựng nhà tình thương,” “Nhà tình nghĩa,” làm cầu đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, thành lập và vận hành các đội xe chuyển bệnh miễn phí, phong trào khuyến học khuyến tài, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... với tổng giá trị đóng góp hằng năm từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

[Ngành tuyên giáo tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội]

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy nhiều yếu tố tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức trong đồng bào tôn giáo. Nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được nhân rộng góp phần cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo thành phong trào rộng lớn.

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các cá nhân và tổ chức tôn giáo. Các cuộc vận động đã gắn với các tiêu chí và chỉ tiêu của xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho kinh tế-xã hội nhiều địa phương phát triển.

Tính đến tháng 11/2018, toàn tỉnh đã có 45/119 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 37,82% (tăng 12 xã so với cuối năm 2017).

Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam cho biết xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, những năm qua, nhất là trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh, đem lại kết quả, hiệu quả thiết thực.

Nang cao nang luc dinh huong du luan, phong ngua thong tin xau, doc hinh anh 2Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để lý luận của Đảng, nhất là những chủ trương, quan điểm mới đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành “lực lượng vật chất,” nội dung tuyên truyền đã được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau để tuyên truyền, giải thích hướng đến mục tiêu là củng cố niềm tin trong nhân dân, việc biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dể hiểu, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm.

Nhằm khắc phục có hiệu quả những hạn chế trong công tác học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý triển khai nghiên cứu Đề án Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng với nhiều hình thức phong phú trên các trang Facebook, YouTube, thông qua hệ thống Zalo...

Theo ông Hồ Đại Nam, nếu biết chọn lựa nội dung phù hợp, ngắn gọn, tần suất hợp lý, có sức thuyết phục, sử dụng ngôn từ, cách diễn đạt phù hợp thì việc tuyên truyền, giải thích, định hướng về mặt lý luận, đường lối của Đảng đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm vẫn phát huy tác dụng tốt.

"Đây là kênh tuyên truyền có nhiều dư địa chúng tôi đang nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới," Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết.

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, công tác nắm bắt, nghiên cứu, định hướng đúng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận là rất quan trọng, Viện trưởng Viện dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) Đỗ Thanh Hà đề nghị cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, xem việc nắm bắt dư luận xã hội là việc làm thường xuyên, nghiêm túc.

Viện trưởng Viện dư luận xã hội Đỗ Thanh Hà cho rằng cần xây dựng cơ chế tiếp thu, giải trình, trao đổi thẳng thắn, không "quy chụp" đối với các ý kiến trong dư luận xã hội; nâng cao năng lực định hướng dư luận, phòng ngừa sự phá hoại, xâm nhập của các thông tin xấu, độc và làm lớn mạnh dư luận tư tưởng chính thống; đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật tiến tiến, nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận xã hội; chủ động trong việc cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội.../.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)