Nâng vai trò Hội Nông dân Việt Nam trong tái cơ cấu nông nghiệp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Hội Nông dân Việt Nam cần nâng cao vai trò trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Nâng vai trò Hội Nông dân Việt Nam trong tái cơ cấu nông nghiệp ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Hội Nông dân Việt Nam về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020."

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nhất trí báo cáo, qua 5 năm thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế nông nghiệp đã có bước phát triển, góp phần kiềm chế lạm phát; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm; đời sống đại bộ phận nông dân được cải thiện.

Năm 2014, có 51% cư dân nông thôn có nhà kiên cố; 97,6% số hộ dùng điện sinh hoạt; 90,6% số hộ dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 10,8% theo tiêu chí mới, giảm 6,6% so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người 24,4%, tăng 1,8 lần so với năm 2010.

Đã có gần 580.000 hộ nông dân được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Các cấp Hội nông dân đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10 triệu lượt hội viên; tham gia xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tại 1132 xã. Bình quân mỗi năm có 9,5 triệu hộ nông dân đăng kí phấn đấu đạt gia đình văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo và tham luận của các đại biểu tại buổi làm việc cũng chỉ ra những hạn chế. Đó là, nông dân chưa được hưởng lợi tương xứng với công sức lao động cũng như chính sách mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai còn chậm, chưa đồng bộ, nông dân thiếu và khó tiếp cận vốn, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, về pháp luật và thị trường. Việc nông dân liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản còn rời rạc, chưa chặt chẽ. Tiêu thụ nông sản, nhất là ở vùng chuyên canh vẫn gặp nhiều khó khăn. Nông dân không tự quyết định được giá bán nông sản làm ra.

Một bộ phận nông dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thậm chí có nơi còn luân phiên làm hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ.

Các đại biểu đề xuất cần phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả của các cấp hội, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dạy nghề nhưng tránh tràn lan theo phong trào, cần tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất xóa bỏ việc phân tán, manh mún không có định hướng quy hoạch vùng sản xuất; xác định rõ vai trò Nhà nước trong liên kết 4 nhà để hỗ trợ sản xuất, tiêu thu nông sản cho nông dân; khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

Hội cần triển khai hoàn thiện đề án "Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn"…nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương và nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

Chủ tịch nước cho rằng, với tiềm năng nông nghiệp còn rất lớn nếu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chắc chắn giá trị đạt được sẽ cao hơn. Chủ tịch căn cặn, Hội Nông dân Việt Nam cần chú trọng phát huy được vai trò trong dạy nghề, chuyển giao công nghệ, để nâng cao hơn nữa năng suất lao động của nông dân nói riêng và lao động cả nước nói chung.

Chủ tịch cũng hoan nghênh Hội Nông dân tích cực vận động và triển khai hiệu quả Quỹ Hội Nông dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhất trí với những hạn chế được cải đại biểu chỉ rõ, Chủ tịch nước cho rằng để góp phần giải quyết vấn đề tái cơ cấu chậm, Hội Nông dân cần tích cực đề xuất, nhân rộng mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển đổi mô hình quản lý hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngân hàng để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi đối với nông dân.

Ghi nhận những kiến nghị về phát triển hệ thống kho chứa và đầu tư thiết bị để bảo quản nông sản, thay thế hỗ trợ gián tiếp qua doanh nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển khoa học công nghệ, Chủ nước nhấn mạnh đây là những vấn đề lớn sẽ được tiếp thu xem xét để tạo điều kiện tốt nhất cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển bền vững, đưa kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục