Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến' trong cán bộ, đảng viên

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến' trong cán bộ, đảng viên ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 31/5, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cuộc làm việc có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhằm thống nhất kế hoạch kiểm tra việc phòng ngừa, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," " tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cho biết đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

Việc kiểm tra giúp các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan, tuyệt đối không gây khó khăn cho các đơn vị đến kiểm tra.

"Thời gian kiểm tra từ tháng 11/2016 đến thời điểm kiểm tra. Kết quả kiểm tra của các đoàn sẽ báo cáo Ban Bí thư trong quý 3/2019," ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" đã được ban hành.

[Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng]

Tiếp đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Quy định 08-Qđi/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng."

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến' trong cán bộ, đảng viên ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Để thực hiện được điều này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện quyết tâm cao và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các bộ, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí diễn ra trên địa bàn mà nhân dân phản ánh, không có vùng cấm trong xét xử vụ việc, từ đó đã tạo được niềm tin trong nội bộ và củng cố vững chắc niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đề nghị Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Đoàn Kiểm tra trước ngày 20/6 theo đúng Đề cương và dựa trên cơ sở gợi ý chung của Ban Bí thư.

Nhất trí với nội dung của Chương trình kiểm tra, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng khẳng định đây là việc làm thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Chính vì vậy, Đảng ủy Khối sẽ chọn 4 đơn vị để tiến hành tự kiểm tra theo đề xuất của Đoàn.

Đảng ủy Khối sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai kế hoạch, nội dung báo cáo sẽ bám sát đề cương và bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng, từ đó đưa ra đánh giá cụ thể về quá trình triển khai của các đảng bộ và các đơn vị trực thuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục