Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho rằng, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng đến thời điểm hiện tại, ngành xuất bản và phát hành trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ thiếu kinh phí, bất cập trong mô hình hoạt động, ngành xuất bản và phát hành còn phải đối phó với tình trạng xuất bản và phát hành sách trái phép, ảnh hưởng đến nguồn thu và uy tín của ngành.

Trong lĩnh vực xuất bản, mặc dù cơ quan quản lý đã nhắc nhở nhiều lần, thậm chí từ chối xác nhận đăng ký xuất bản nhưng một số nhà xuất bản vẫn tiếp tục đăng ký bản tin, đặc san, chuyên san… không phải là xuất bản phẩm.

Về việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm, trong năm 2015, số lượng xuất bản phẩm ghi thông tin thiếu chính xác vẫn chiếm khoảng 37% trong số xuất bản phẩm vi phạm; nội dung các xuất bản phẩm vẫn còn nhiều sai sót, một số cuốn sách có nội dung phiến diện, chủ quan, thậm chí đi ngược với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Theo các đại biểu dự hội nghị, thời gian tới, ngành xuất bản-phát hành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai đồng bộ các quy định của Luật Xuất bản, yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản-phát hành tuân thủ nghiêm các quy định về trách nhiệm khi tham gia vào quá trình liên kết xuất bản.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động xuất bản-phát hành, trong đó tập trung trọng điểm và ưu tiên các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; đồng thời đẩy mạnh quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài; thực hiện cơ chế đặt hàng xuất bản phẩm với nhiều nguồn khác nhau bằng ngân sách nhà nước.

Năm 2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản cho hơn 76.000 xuất bản phẩm, trong đó có gần 2.800 xuất bản phẩm điện tử; xuất bản phẩm nộp lưu chiểu dưới dạng sách giấy trên 29.000 cuốn với trên 363 triệu bản, dưới dạng điện tử là 1.163 cuốn với trên 3,7 triệu lượt bản, dạng băng, đĩa, bản đồ, bưu ảnh, lịch là 1.255 xuất bản phẩm…

Số lượng xuất bản phẩm tăng về cuốn so với năm 2014, mức hưởng thụ bình quân khoảng 4,1 bản/người cho thấy sự nỗ lực rất lớn của 60 nhà xuất bản.

Cũng trong năm 2015, nhiều đơn vị xuất bản-phát hành đã đầu tư phát triển mạng lưới phát hành, mở rộng thị phần kinh doanh ở các tỉnh, thành.

Cục Xuất bản, In và Phát hành và một số nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách đã tham gia các hội chợ sách quốc tế tại Mỹ, Cuba, Đức…, tổ chức nhiều triển lãm-hội chợ sách trong nước./.