Nghệ nhân Trần Tước: Anh 'thợ gốm' đặc biệt không sinh ra từ làng nghề

Nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước, 'thợ mới' (như cách anh tự nhận) đặc biệt của gốm Việt, không sinh ra từ làng nghề nhưng sớm định vị được dấu ấn bằng các sản phẩm đậm đặc giá trị văn hóa truyền thống.
Xuân Mai (Vietnam+)