Loại lịch chính xác và tỉ mỉ nhất từng được tạo ra thời cổ trung đại chỉ là một trong nhiều di sản khổng lồ của nền văn minh Maya, đã để lại dấu ấn ở hàng loạt lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc và cả ẩm thực.

Lịch của người Maya có 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày, cộng với một tháng thần thánh vào cuối năm được gọi là “Wayeb” có 5 ngày.

[Khám phá lịch Ngày Tận thế của nền văn minh Maya]

"B'aktun" là đơn vị lớn nhất trong hệ thống chu kỳ thời gian của họ, tương đương 400 năm. Kỷ nguyên trải dài trên 13 B'aktun, tương đương khoảng 5.200 năm.

Kỷ nguyên của người Maya bắt đầu vào ngày 11/8/3114 trước Công nguyên. Nếu khớp lịch theo lịch Gregory như chúng ta sử dụng hiện nay thì chu kỳ sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012 (một số nghiên cứu nói ngày 23/12 mới khớp lịch).


(Vietnam+)