Những công trình tuyệt đẹp của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến

Hà Nội có hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, trong đó, 1.150 đã xếp hạng cấp Quốc gia, 1.059 xếp hạng cấp Thành phố, với hàng nghìn lễ hội truyền thống.
(TTXVN/Vietnam+)