Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Đêm 19/12/1946, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên bước vào cuộc chiến chống thực dân Pháp với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.”
(TTXVN/Vietnam+)