Ngày 12/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp đã nhất trí bầu ông Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kiến Tường, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã bầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Huỳnh Minh Phúc và Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Lê Văn Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phan Hữu Hạnh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh đã nghỉ hưu đồng thời miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Thị Ngọc Mai (do được phân công nhiệm vụ mới theo chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An còn xem xét, thông qua các Nghị quyết quan trọng về kinh tế-xã hội. Cụ thể là Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2019; phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019; quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan sớm có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định; cân đối nguồn lực hợp lý để thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong nhân dân và đối tượng liên quan.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cũng đề nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)