Phat hien sai pham ve dat dai tai hai khu cong nghiep o Lam Dong hinh anh 1Khu công nghiệp Lộc Sơn. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Ngày 30/11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phát hiện những dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách về đầu tư, ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi, xảy ra tại hai khu công nghiệp; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với kiến nghị và chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hu Cha Vina được Nhà nước cho hưởng các ưu đãi đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, không trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu đầu tư ban đầu mà cho doanh nghiệp khác thuê lại để thu lợi hơn 19 tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra số 1364/TB-TTr (ngày 22/11/2021) của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 3 trong tổng số 26 dự án được kiểm tra có vị trí đất được bố trí không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phú Hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 57 (ngày 1/10/2019) phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành, nghề lần 4) nhằm hợp thức các sai phạm trên bằng cách điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề mới trái quy định vào tất cả các khu quy hoạch ngành, nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt của Khu công nghiệp Phú Hội là vượt thẩm quyền (thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Nguyên nhân chủ quan dẫn đến sai phạm tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội là do Ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp chưa thực hiện đúng và hết trách nhiệm, nhiệm vụ theo quy định; chưa có giải pháp để yêu cầu, xử lý các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ, mục đích đầu tư đã đăng ký; chưa phát hiện, giải quyết kịp thời các sai phạm…

Ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc và xử lý, tham mưu xử lý đối với sai phạm trong việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp và tình trạng bố trí đất không phù hợp quy hoạch ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, Công ty Hu Cha Vina đã cho Công ty TN Kanaan thuê lại nhà xưởng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn; trên cùng một địa điểm cấp hai Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án cùng ngành nghề kinh doanh. Công ty Hu Cha Vina thu lợi hơn 19 tỷ đồng từ việc cho thuê nhà xưởng trên diện tích 3,5ha.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng được xác định là đã thẩm định, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra văn bản chưa chặt chẽ trong việc xử lý tình trạng bố trí đất không phù hợp quy hoạch ngành nghề sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Đáng chú ý, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội (đóng ở huyện Đức Trọng) đã ký 8 hợp đồng cho thuê lại 9,433ha tại Khu công nghiệp Lộc Sơn chưa đúng thẩm quyền, bởi công ty chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất, nên chưa có quyền ký hợp đồng cho thuê lại diện tích đất này.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn cho thấy có 46 hợp đồng cho thuê lại đất sau ngày 3/3/2017 chưa xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất và biện pháp xử lý quy định. Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp ký hợp đồng cho thuê lại đất với 3 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn vượt quá thời gian được cho thuê đất.

[Quản lý đất đai đối với nhà đầu tư nước ngoài 'núp bóng' doanh nghiệp]

Về quản lý, sử dụng đất được thuê lại của các chủ đầu tư, theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tình trạng các chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với 18 trong số 31 dự án tại các khu công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp chưa kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi 10,271ha vi phạm tại 8 dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ 36 đến 135 tháng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận: “Một số chủ đầu tư dự án sử dụng đất không đúng mục tiêu đầu tư (như sản xuất, kinh doanh điện mặt trời, cho thuê lại nhà xưởng) là có dấu hiệu trục lợi từ chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước (miễn giảm tiền thuê lại đất, ưu đãi thuế)."

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp thu hồi Quyết định số 57 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành nghề lần 4) Khu công nghiệp Phú Hội do không đảm bảo các quy định của pháp luật; chấm dứt việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bố trí đất cho các dự án không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cách xử lý như sau: Nếu đủ căn cứ để xác định các dự án này lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi thì kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do sử dụng đất không đúng mục đích, không triển khai sản xuất, kinh doanh theo tiến độ, mục tiêu đã cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp chấm dứt việc giới thiệu cho các doanh nghiệp thuê lại đất không đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghiệp Phú Hội; có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm các vướng mắc do việc cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Phú Hội không đúng quy hoạch, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ổn định sản xuất./.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)