Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, ổn định

Ngày 18/1/1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)