Phe chuan ket qua bau Chu tich, Pho Chu tich HDND mot so dia phuong hinh anh 1Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Phú Yên, Thái Bình, Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với bà Cao Thị Hòa An kể từ ngày 15/6; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX đối với đối với ông Lê Quốc Chỉnh kể từ ngày 25/6; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII ông Nguyễn Tiến Thành kể từ ngày 24/6.

[Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với ông Lê Thanh Đồng và ông Nguyễn Tấn Chân kể từ ngày 15/6; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII đối với ông Nguyễn Xuân Khánh và ông Đặng Thanh Giang kể từ ngày 24/6; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX đối với ông Mai Thanh Long và ông Nguyễn Phùng Hoan kể từ ngày 25/6./.

(TTXVN/Vietnam+)