[Photo] Ám ảnh cảnh tượng những em bé tị nạn phải chịu đứng giá lạnh

Không lường hết được hiểm nguy, những người tị nạn phải chịu đựng cái rét xuống tới âm 15 độ C và thiếu ăn trên con đường vào "Miền đất hứa" châu Âu.
(Vietnam+)