[Photo] Cận cảnh đoàn xe hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un

Sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), hướng về Hà Nội với đoàn xe hộ tống hùng hậu.
(Vietnam+)