[Photo] Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 4/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
(TTXVN/Vietnam+)