[Photo] Thủy điện Ankroet - Nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam

Công trình Nhà máy thủy điện Ankroet được khởi công xây dựng từ năm 1942 và đi vào hoạt động năm 1945. Đây được xem là nhà máy thủy điện đầu tiên ở Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)