Quang Ninh: Ap dung he thong ISO vao hoat dong cua co quan Nha nuoc hinh anh 1Các đại biểu bấm nút công bố Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 12/3, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chức Hội nghị công bố Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn Việt Nam (viết tắt TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là địa phương đầu tiên ở miền Bắc công bố áp dụng Hệ thống này đối với 227 cơ quan hành chính Nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã.

Việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sang hình thức điện tử, thực hiện trên môi trường mạng sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia quy trình. Đặc biệt, người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khẳng định việc chuẩn hóa và áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của tỉnh. Tuy nhiên, việc khai trương Hệ thống phần mềm ISO điện tử hôm nay mới chỉ là những bước đầu.

[TP.HCM: Thêm một đơn vị thận nhân tạo đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015]

Trong thời gian tới, để đảm bảo công tác vận hành, duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hơn nữa, các cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc để thay đổi thói quen, cách làm trong xử lý công việc của cán bộ, công chức. Bởi lẽ chuyển đổi số phải đi cùng với chuyển đổi về tư duy, về văn hóa.

Trong tháng 3/2022, các cơ quan hành chính Nhà nước phải tập trung rà soát, quy trình, quy chế gắn với việc sử dụng hệ thống phần mềm để đảm bảo bộ máy ISO điện tử hoạt động thông suốt, phục vụ tốt cho chính quyền điện tử của tỉnh. Quá trình xây dựng, vận hành hệ thống, Sở Khoa học và Công nghệ phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện, nhất là đối với Đại học Cần Thơ (đơn vị cung cấp) để không ngừng theo dõi, nâng cấp phần mềm, tích hợp với các nguồn dữ liệu khác của quốc gia, của tỉnh; đánh giá được mức độ thực hiện, triển khai của 227 đơn vị. Đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp triển khai áp dụng ISO điện tử.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% các Cơ quan hành chính Nhà nước đã áp dụng, bao gồm cả 177 xã là đối tượng khuyến khích áp dụng.

Để vận hành, áp dụng hiệu quả hệ thống này, ông Linh cho rằng đối với các cán bộ công chức ở tất cả các cấp phải hiểu được phần mềm, hiểu được những thay đổi của văn bản mới, nắm bắt được rất rõ cách thức vận hành. Thậm chí là chủ động để thấy còn những tồn tại, bất cập để phản ánh đến Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Quảng Ninh, góp phần cải tiến phần mềm này, phục vụ cho người dân tốt hơn.

Trước đó, vào năm 2019, tỉnh Quảng Ninh có 227 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Như vậy, Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chuyển đổi sang phiên bản TCVN 9001:2015 (bản giấy).

Tuy nhiên, việc quản lý, áp dụng TCVN 9001:2015 theo hình thức thủ công còn tồn tại nhiều nhược điểm. Do đó, năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Triển khai hệ thống phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là ISO điện tử)./.

Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)