Một phiên họp Quốc hội Gruzia. (Nguồn: politics.myajc.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23/3, với 115 phiếu ủng hộ, Quốc hội Gruzia đã thông qua sửa đổi hiến pháp trong lần xem xét thứ ba và cũng là cuối cùng ở phiên họp toàn thể.

Các sửa đổi hiến pháp lần này của Gruzia bao gồm các quy tắc phân phối ghế tại quốc hội sau các cuộc bầu cử, cho phép các nhóm chính trị tham gia cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 và người dân được phép có 2 quốc tịch.

Theo Hiến pháp mới, cuộc bầu cử quốc hội năm 2020 tại Gruzia sẽ là lần cuối cùng áp dụng thể thức hỗn hợp, với 77 nghị sỹ được bầu theo danh sách chính đảng (với tỉ lệ phiếu bầu) và 73 nghị sỹ được bầu theo hệ thống khu vực bầu cử một đại biểu.

Từ năm 2024, bầu cử quốc hội sẽ chỉ tiến hành theo danh sách đảng, theo hệ thống tỷ lệ phiếu. Tỷ lệ phiếu tối thiểu để được vào quốc hội cũng giảm từ 5% xuống 3% vào năm 2020.

Hiến pháp mới cũng bãi bỏ việc "thưởng" ghế tại quốc hội cho đảng giành chiến thắng trong bầu cử, vốn sẽ chiếm phần lớn ghế. Các ghế "thưởng" này sẽ được phân bố đều cho tất cả các đảng phái giành đủ số phiếu tối thiểu để có mặt tại quốc hội.

Một điểm sửa đổi quan trọng nữa là từ năm 2024 hủy bỏ quy chế bầu tổng thống trực tiếp, thay vào đó tổng thống sẽ do 300 đại biểu "hội đồng cử tri", gồm 150 nghị sĩ và 150 đại diện các cơ quan chính quyền địa phương ở Gruzia, bầu ra.

Trong lần xem xét vào năm 2017, Quốc hội Gruzia đã thông qua sửa đổi hiến pháp quy định việc nước này chuyển sang chế độ cộng hòa nghị viện./.