Quy hoạch tài nguyên nước là cơ sở quan trọng để phát triển KT-XH

Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước theo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 13 lưu vực sông lớn và các lưu vực sông ven biển.
Quy hoạch tài nguyên nước là cơ sở quan trọng để phát triển KT-XH ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến về quy hoạch tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ: Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia là nhiệm vụ cực kỳ có ý nghĩa, phải thể hiện rõ tầm chiến lược lâu dài là cơ sở quan trọng cho các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương dựa trên cung ứng về chỉ tiêu số lượng, chất lượng tài nguyên nước mỗi khu vực.

Đồng thời, công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến, Cục Quản lý tài nguyên nước phải tổng hợp dữ liệu của các đơn vị liên quan, thiết lập hệ thống đầu vào để xây dựng hiệu quả các quy hoạch.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý đến các vấn đề trong xây dựng quy hoạch tài nguyên nước như: quan hệ giữa quy hoạch tài nguyên nước với các quy hoạch khác để thống nhất, hài hòa lợi ích sử dụng nước giữa các đối tượng; phân vùng quy hoạch bảo đảm quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực; thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, cho biết, theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT, lĩnh vực tài nguyên nước từ nay đến năm 2025 sẽ triển khai thực hiện lập 15 quy hoạch, giao cho 3 đơn vị thực hiện.

[Thành lập 2 Tiểu ban quản lý lưu vực sông Cửu Long và Sê San-Srêpốk]

Trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai lập 5 quy hoạch: Quy hoạch tài nguyên nước (quốc gia); Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông gồm: Lưu vực sông Ba, Vu Gia-Thu Bồn và lưu vực sông Đồng Nai.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện lập 8 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông gồm: sông Bằng Giang-Kỳ Cùng; sông Srêpôk; sông Sê San; sông Hồng-Thái Bình; sông Cửu Long; sông Mã; sông Cả; sông Kôn-Hà Thanh. Viện Khoa học tài nguyên nước triển khai thực hiện lập 2 quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông gồm: lưu vực sông Hương và Trà Khúc.

Riêng về lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán dự án “Lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Quyết định số 1234/QĐ-BTNMT.

Thời gian tới, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan và đặc biệt là Tổ chức cộng tác vì nước của Australia để thực hiện các nội dung cụ thể: đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước: đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước theo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 13 lưu vực sông lớn và các lưu vực sông ven biển; đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước theo kỳ quy hoạch, hiện tại, Cục đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành việc đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trên theo 13 lưu vực sông lớn và các lưu vực sông ven biển.

Ngoài ra, Cục Quản lý tài nguyên nước đang xây dựng mô hình dự báo tài nguyên nước theo kịch bản biến đổi khí hậu (theo dự thảo kịch bản biến đổi khí hậu do Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cung cấp) trên các lưu vực sông. Đánh giá nhu cầu sử dụng nước: trên cơ sở báo cáo của các địa phương, quy hoạch của các ngành, các địa phương, Cục đang phối hợp với các đơn vị dự báo nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên các lưu vực sông…

Liên quan đến lập các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh đối với 6 lưu vực sông, hiện nay, Cục Quản lý tài nguyên nước đang triển khai việc lập quy hoạch cho 6 lưu vực sông, trong đó có 3 quy hoạch phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021 (các sông Bằng Giang-Kỳ Cùng, Sê San và Srêpôk) và 3 quy hoạch dự kiến trình trong năm 2022 ( các sông Hồng-Thái Bình, Cửu Long và Đồng Nai)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục