Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ năm 2015 tới hết năm 2018, đã có 40.500 người được tinh giản biên chế. Trong ba năm 2016-2018, đã cắt giảm được 86.300 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước./.