Som dong bo du lieu 'luong xanh' va xet nghiem y te cho cac lai xe hinh anh 1Một phương tiện có giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code lưu thông qua chốt kiểm dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các cục quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố sớm đồng bộ dữ liệu về thông tin khai báo y tế, kết quả xét nghiệm SARS CoV-2 với giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (luồng xanh) nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận diện phương tiện và tài xế khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tham mưu vị trí đặt chốt kiểm soát phù hợp với phương án tổ chức giao thông trên nguyên tắc có phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện đảm bảo không gây ùn tắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở Giao thông Vận tải địa phương chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp kiểm soát phương tiện vận tải đảm bảo thực hiện đúng các quy định về hoạt động vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa; phối hợp với lực lượng chức năng để điều tiết phương tiện đảm bảo cho việc lưu thông thuận lợi, tránh gây ùn tắc giao thông và ùn tắc tại các địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa. Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

[Bộ trưởng GTVT: Vận chuyển hàng hóa vùng dịch phải được thông suốt]

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa lưu thông hàng hóa.

Các đơn vị của ngành giao thông phải phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn của ngành Y tế, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực vận tải nhằm tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Việt Hùng (Vietnam+)