Sự kiện trong nước 15-21/10: Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam, Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan đợt 2, Thủ tướng công du châu Âu là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.
(Vietnam+)