Sự kiện trong nước 9-15/7: Robot Sophia đến Việt Nam

Robot đầu tiên được cấp quyền công dân tới Việt Nam, vụ trao nhầm con tại Ba Vì, Việt Nam tăng 2 bậc về đổi mới sáng tạo nằm trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.
(Vietnam+)