Chính quyền thành phố Vũ Hán của Trung Quốc cho biết các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo tại thành phố này sẽ bắt đầu học kỳ mới vào ngày 1/9 tới và sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Tại thành phố Vũ Hán có gần 1,4 triệu học sinh đang theo học tại 2.842 trường trung học, tiểu học và mẫu giáo. Theo giới chức ngành giáo dục thành phố, học sinh không cần đeo khẩu trang trong trường học nhưng nên mang theo để đề phòng khi cần sử dụng.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh thành phố Vũ Hán cho biết các trường học đều phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, theo đó mỗi trường học sẽ có nhân viên phòng ngừa dịch bệnh riêng và được đào tạo./.

(Vnews/Vietnam+)