Tao buoc dot pha trong cong tac phong chong tham nhung, tieu cuc hinh anh 1Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/12, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03-QCPH/BNCTW-BCSĐTTCP ngày 12/3/2015 trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 12/3/2015, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thống nhất ban hành Quy chế phối hợp số 03-QCPH/BNCTW-BCSĐTTCP trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, cùng với việc thực hiện Quy chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả, hai cơ quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được cả hệ thống chính trị và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao; tạo nhiều dấu ấn rõ nét mà điểm nổi bật là công tác xây dựng thể chế để từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng."

Công tác nội chính thanh, kiểm tra được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ một cách đầy đủ, toàn diện, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cùng Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thống nhất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế.

Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp 5 năm qua, nhất là kết quả tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; việc xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Qua thảo luận, hội nghị chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan; xác định những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phối hợp thời gian tới.

Trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cho biết, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ trong hơn 5 năm qua đã cơ bản được triển khai nghiêm túc, theo đúng các nội dung trong Quy chế; hình thức, phương pháp phối hợp đa dạng, thể hiện tinh thần hợp tác, hỗ trợ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Việc thực hiện Quy chế có nhiều thuận lợi, khi hai cơ quan là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

[Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực]

Kết quả thực hiện Quy chế thể hiện ở nhiều mặt, nhiều nội dung công tác mà hai cơ quan đã đạt được trong thời gian qua, trong đó tập trung ở các nội dung chính. Hai cơ quan phối hợp trong việc nghiên cứu, đề xuất tham mưu về cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương và hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng; kịp thời phát hiện, kiến nghị Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội.

Hai cơ quan cũng phối hợp, tham mưu xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; trong việc cử cán bộ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Đáng chú ý, mô hình phối hợp công tác giữa hai cơ quan ở cấp Trung ương đã được triển khai, nhân rộng ở cấp địa phương. Đến nay, có 58/63 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ký quy chế phối hợp công tác với Thanh tra tỉnh, thành phố cùng cấp.

Trong giai đoạn 2021-2025, theo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hai cơ quan tập trung phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác nội chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, 7 ý kiến tham luận của các đại biểu đã thẳng thắn, tập trung phân tích, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hai cơ quan, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả tốt hơn, góp phần quan trọng cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, nội dung phối hợp; công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng đi vào trọng tâm, hiệu quả, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Tao buoc dot pha trong cong tac phong chong tham nhung, tieu cuc hinh anh 2Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế trong cơ chế phối hợp hai cơ quan giai đoạn 2015-2020, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh thanh tra là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, nội dung, yêu cầu phối hợp của hai cơ quan rất lớn, có ý nghĩa quan trọng và dư địa còn rất rộng.

Cơ bản đồng tình các trọng tâm phối hợp được nêu trong báo cáo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý thêm một số nội dung. Ông Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực; về cơ chế. chính sách, pháp luật để “không thể tham nhũng," khuyến khích, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Hai cơ quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế về kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo thực chất, hiệu quả, nhất là cơ chế xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà giải trình không hợp lý về nguồn gốc; cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của người bị xử lý về hành vi tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị hai cơ quan phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Thanh tra Chính phủ; công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan về tham nhũng, tiêu cực.

Hai cơ quan cũng tiếp tục tăng cường phối hợp nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)