Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda. (Nguồn: thaipbs.or.th)

Ngày 11/1, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda cho biết bộ này sẽ tăng cường các biện pháp nhằm chống nạn buôn bán người trong suốt năm nay.

Theo ông Paochinda, Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ gia tăng các chiến dịch loại trừ các hoạt động buôn bán người ở Thái Lan, triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh và cấp huyện trên toàn quốc.

Một đơn vị đặc biệt chống nạn buôn bán người, trực thuộc tỉnh, sẽ được thành lập, hoạt động như một đơn vị phản ứng nhanh, có nhiệm vụ kiểm tra các khu vực bị nghi ngờ có các hoạt động có liên quan đến buôn bán người, bao gồm cả địa điểm vui chơi giải trí, quán bar, khách sạn, công ty, và các nhà máy.

Hoạt động của đơn vị sẽ tập trung vào những vùng có nguy cơ buôn bán người cao như các tỉnh ven biển, các tỉnh có khu công nghiệp, những địa phương có cơ sở qua biên giới và các điểm du lịch.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia và giám sát đối với nạn buôn người.

Người dân có thể báo cáo về các hoạt động đáng ngờ đến trung tâm chống buôn bán người ở tất cả các tỉnh./.