Thanh tra việc chuyển tiền môi giới xuất khẩu lao động ra nước ngoài

Những doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động hoặc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép hoặc xử phạt vi phạm.
Thanh tra việc chuyển tiền môi giới xuất khẩu lao động ra nước ngoài ảnh 1Lao động Việt Nam làm thủ tục sang Hàn Quốc làm việc (Ảnh minh hoạ: PV/vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 225/QĐ-LĐTBXH ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra số 2112/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kế hoạch được ban hành với mục đích yêu cầu xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra đầy đủ, đúng quy định và kịp thời có các biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật được đề cập trong Kết luận thanh tra số 2112/KL-TTCP.

Kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ bao gồm 3 nội dung chính về xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, xử lý trách nhiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý một số vấn đề còn tồn đọng.

Trong bản kế hoạch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và thanh tra bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện các kiến nghị trong Kết luận số 2112/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết cơ quan này đang tiếp thu và triển khai thực hiện các kiến nghị được nêu tại kết luận thanh tra số 2112/KL-TTCP nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ có năng lực nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc thời điểm thanh tra, đầu năm 2019, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước và thanh tra bộ, thảo luận, làm rõ và đề ra các biện pháp nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại, các khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà đoàn thanh tra đã chỉ ra trong quá trình làm việc.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, từ 1/3/2020, toàn bộ đăng ký hợp đồng thị trường Nhật Bản và Đài Loan (chiếm trên 95% tổng số lượt thủ tục hành chính trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài) đã được đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện trực tuyến ở mức độ 3.

[Thông qua Luật về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài]

Các kiến nghị của kết luận thanh tra về cơ chế, chính sách đã được tiếp thu và thể chế hóa vào Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có nội dung về phí môi giới đã được qui định phù hợp với quy định của các nước tiếp nhận. Các nội dung này sẽ tiếp tục được cụ thể hóa vào các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn luật gồm 1 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 2 thông tư dự kiến ban hành trong năm 2021.

Thực hiện kế hoạch, thanh tra bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động hoặc có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ bị thu hồi giấy phép hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thanh tra toàn diện việc các doanh nghiệp thu và chuyển tiền môi giới ra nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục