Ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Tại Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học - Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo VTV.vn, hiện ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) gồm Tổng giám đốc Trần Bình Minh và các phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Lương, Lâm Kiết Tường, Phạm Việt Tiến và Nguyễn Thị Thu Hiền.

VTV ra đời năm 1970, là đài truyền hình trực thuộc chính phủ Việt Nam, phủ sóng 100% lãnh thổ và phủ sóng vệ tinh hầu hết khu vực trên thế giới. VTV hiện có 6 kênh quảng bá toàn quốc, 5 kênh quảng bá khu vực và hàng trăm kênh truyền hình trả tiền./.