Ngày 28/1, trong báo cáo cập nhật chính sách đầu tư toàn cầu, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhấn mạnh các nước trên toàn cầu đang thúc đẩy mạnh mẽ chính sách tăng cường thu hút những nguồn đầu tư đẩy nhanh phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, các nước cũng thúc đẩy tái cân bằng quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư tư nhân và nhà nước.

Báo cáo cập nhật đầu tư của UNCTAD đã cung cấp cho cộng đồng đầu tư toàn cầu những thông tin về các phát triển mới nhất về các chính sách đầu tư nước ngoài của mỗi quốc gia và quốc tế.

Những phát triển mới này khẳng định quy chế mạnh mẽ hơn trong các ngành công nghiệp, tăng quyền sở hữu và kiếm soát của Nhà nước trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng chiến lược.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2010 đến 15/1/2011, đã có ít nhất 27 nước áp dụng các biện pháp chính sách đầu tư quốc gia mới, 58 nền kinh tế ký kết 32 hiệp định đầu tư quốc tế mới, hầu hết đều nhằm tự do hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy đầu tư.

UNCTAD nhấn mạnh hoạch định chính sách đầu tư thận trọng và năng động đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết dưới ánh sáng của các xu hướng đầu tư toàn cầu mới kể trên. Trong khi sản xuất công nghiệp và buôn bán đã phục hồi trở lại mức trước khủng hoảng, đầu tư nước ngoài và tạo việc làm vẫn trì trệ, các nhà hoạch định chính sách cần tăng cường những phương tiện khuyến khích đầu tư tư nhân để đảm bảo thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Các biện pháp chính sách tự do hóa đầu tư nước ngoài chủ yếu được áp dụng ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Các biện pháp tạo điều kiện và thúc đẩy đầu tư nước ngoài được áp dụng rộng rãi ở Tây và Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ.

Nhiều nước ở Trung và Đông Âu, Tây Á, châu Phi và Mỹ Latin thậm chí còn áp dụng các chính sách quốc hữu hóa và tư nhân hóa./.