Tong tien cong, noi day Xuan Mau Than 1968 mai la bieu tuong sang ngoi hinh anh 1Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 31/1, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề "Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968."

Đọc diễn văn kỷ niệm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ mùa xuân hùng tráng ấy, khoảng thời gian đủ dài để chiêm nghiệm, đúc kết, để một lần nữa khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử xuất sắc để thế hệ người Việt Nam mãi mãi tự hào, tự tin tiếp nối những giá trị lớn lao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là đỉnh cao chói lọi của lịch sử dân tộc vào thế kỷ 20."

Đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời, của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để giành độc lập tự do được dẫn dắt soi đường, sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng ta mãi mãi tự hào về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là kết tinh vĩ đại, sức mạnh toàn dân tộc, là thiên anh hùng ca bất diệt được viết lên bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ tuyệt vời và bằng tinh thần xả thân sẵn sàng hy sinh xương máu của đồng chí, đồng bào chiến sỹ hai miền Nam Bắc, hòa quyện ý Đảng với lòng dân, với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khát vọng hòa bình.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa quyết định mang tầm chiến lược, làm thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ cục diện chiến tranh, nâng cao vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt đã giáng một đòn quyết định, làm lung lay ý chí xâm lược, làm phá sản chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ và tay sai, buộc chúng phải phi Mỹ hóa chiến tranh bằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán trực tiếp với ta tại Hội nghị Paris.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đã tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó, bằng các thắng lợi nối tiếp qua các chiến dịch tại các chiến trường, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tiến tới ký kết Hiệp định Paris, Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đánh cho Mỹ cút chuyển sang mục tiêu đánh cho ngụy nhào và giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đúng vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2018 cũng là dịp làm sâu sắc hơn lòng tự hào về Đảng quang vinh, về sức mạnh dân tộc tự tin tiếp nối tầm vóc ý nghĩa và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cũng giúp Đảng rút ra những bài học thực tiễn quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Từ trong khói lửa chiến tranh mà trực tiếp là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho thấy, vào những lúc khó khăn, gian khổ nhất, kể cả những lúc thực lực ta yếu hơn địch, chúng ta vẫn chiến đấu và chiến thắng vì được lòng dân, được nhân dân đùm bọc che chở, được nhân dân đi theo và ủng hộ.

Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, để khẳng định uy tín của Đảng, khôi phục và củng cố niềm tin trước nhân dân, hiệu triệu và tập hợp được sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng hôm nay...

Bên cạnh đó, cần phải tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tình cảm cách mạng, ngày càng sâu sắc phong phú, đặc biệt cho thế hệ trẻ để lan tỏa, lan truyền các giá trị tốt đẹp, bồi đắp nâng cao hơn nữa lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo vươn lên mạnh mẽ, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi, khắc phục nguy cơ, xây dựng đất nước thật sự phồn vinh bằng sức mạnh tinh thần như trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

[Tổng tiến công Xuân 1968: Bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp]

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc Tông tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xúc động cho biết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh và giải phóng dân tộc, ghi dấu một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất, một chiến thắng có ý nghĩa chiến lược mang tính bước ngoặt của quân giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đưa đến điều kiện thuận lợi cho quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, thống nhất hoàn toàn đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu khẳng định với niềm tự hào lịch sử vinh quang, những người cựu chiến binh cam kết sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ chiến sỹ và nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, tự hào về truyền thống Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, các cựu chiến binh nguyện phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước hôm nay.

Thay mặt thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm, sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ là thế hệ sinh ra trong hòa bình, không trực tiếp tham gia để cảm nhận hào khí của những ngày lịch sử Xuân Mậu Thân 1968 cũng như toàn bộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, nhưng trong trái tim và khối óc của mỗi người trẻ hôm nay luôn giữ vững và cháy bỏng một niềm tin sâu sắc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời của ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, tinh thần độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, là tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ nối tiếp mùa Xuân 1968, tiếp tục tạo nên những đại thắng mùa Xuân của đất nước, tiến công vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm chủ khoa học công nghệ, tạo ra những công trình ích nước lợi dân và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với nghị lực tràn đầy, với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, được sống trong một môi trường hòa bình, đổi mới, phát triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định nêu cao tinh thần tiến công, sáng tạo, đoàn kết cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy các thành quả cách mạng vì Việt Nam mãi hùng cường.

Tong tien cong, noi day Xuan Mau Than 1968 mai la bieu tuong sang ngoi hinh anh 2Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện lịch sử tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Dự lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được sống lại không khí hào hùng của những tháng ngày lịch sử mùa Xuân Mậu Thân 1968 qua chương trình nghệ thuật đặc biệt với ba chương “Có một mùa xuân như thế” - “Khúc hát tri ân” - “Vang mãi những mùa xuân."

Hình ảnh những ngày cả miền Nam rùng mình chuyển động, “bão nổi” ngay giữa đô thành Sài Gòn, những cuộc chiến bất khuất ở từng căn nhà, góc phố… từ 50 năm về trước hiện lên sống động và đầy cảm xúc qua lời ca, điệu múa của các nghệ sỹ như một lời tôn vinh và tri ân sâu sắc với những người anh hùng đã làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968./.

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự Lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau; các vị lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh, đại diện gia đình các vị nguyên thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, đại biểu các dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; lãnh đạo, chỉ huy quân binh chủng, các đơn vị, lực lượng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đại diện một số cơ quan Tổng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự buổi lễ.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)