Chủ đề

Đại tướng-Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đại tướng- Chủ tịch nước Lê Đức Anh sinh ngày 1/12/1920 tại Trường Hà, Phú Vang,Thừa Thiên-Huế. Ông là Chủ tịch nước thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 1992–1997. Ông là một trong số ít những cán bộ quân đội đã trải qua cả 4 chiến trường trong suốt 40 năm: Tham gia 9 năm kháng chiến chống Pháp; Tham gia chỉ huy tại chiến trường miền Nam chống Mỹ trong 11 năm (1964-1975); Chỉ huy chiến trường Campuchia trong 7 năm (1979-1986); Tham gia chỉ huy chiến trường biên giới phía Bắc trong 3 năm (1986-1989). Ông được phong quân hàm đại tướng vào năm 1984, là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1986–1987); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (1987–1991), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1986–1987). Từ tháng 9 năm 1997 sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, ông trở thành Cố vấn BCH Trung ương Đảng cho đến tháng 4 năm 2001, ông chính thức nghỉ hưu. Đại tướng-Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019. Lễ tang của ông được Nhà nước Việt Nam tổ chức theo nghi thức Quốc tang, vào 2 ngày 3, 4/5/2019. Ông được an táng tại nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh