Chủ đề

Triều Tiên phóng tên lửa ICBM

Triều Tiên ngày 3/7 đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM