Tranh truong hop doanh nghiep loi dung chinh sach nop cham thue hinh anh 1Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Tây Ninh thảo luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 24/5, trong phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về các dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo quy định của dự thảo Luật, trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với người nộp thuế, mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế, có nội dung liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thì cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải gửi bản trích sao có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, nếu phát sinh trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp.

Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế người nộp thuế phải nộp và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

[Chống sự khép kín trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế]

Một vấn đề khác trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được đại biểu thảo luận, đó là xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế. Điều 59 dự thảo Luật quy định, tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết nhiều ý kiến cho rằng mức tiền nộp chậm này là quá thấp với lãi suất ngân hàng và dễ bị các doanh nghiệp lợi dụng. Một số ý kiến đề nghị tăng ít nhất 0,05% đến 1,5% mỗi ngày nhằm tránh trường hợp lợi dụng chính sách nộp chậm.

Theo quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong giai đoạn vừa qua, do biến động của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì lý do khách quan. Do đó để nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Quốc hội đã nhiều lần điều chỉnh giảm mức tiền chậm nộp (từ 0,07% xuống 0,05% và hiện nay là 0,03%/ngày). Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép giữ mức tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp như dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Các đại biểu Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về các dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Thảo luận tại tổ về vấn đề này, đại biểu Hoàng Văn Trà (Phú Yên) cho biết, về hình thức xử lý đối với cán bộ đã nghỉ hưu có vi phạm thời gian vừa qua làm rất tốt, tạo ra hiệu ứng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc luật hóa cần cụ thể để rõ tính pháp lý của những văn bản mà trước đó những người này chịu trách nhiệm khi còn giữ chức vụ.

Một trong những điểm mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là sẽ thực hiện bỏ biên chế suốt đời, viên chức suốt đời. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh công chức, viên chức chây ỳ, ngại đổi mới.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Dự thảo Luật mà Chính phủ trình Quốc hội thể hiện theo phương án, đối với tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tình trạng “không có vào, có ra” và tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức.

Tranh truong hop doanh nghiep loi dung chinh sach nop cham thue hinh anh 2Đại biểu Quốc hội các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Phước và thành phố Cần Thơ thảo luận ở tổ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Tờ trình của Chính phủ, nội dung sửa đổi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương tập trung vào việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan của chính quyền địa phương các cấp; cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân; phương thức hoạt động của chính quyền địa phương; tổ chức chính quyền địa phương ở hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và cụ thể hóa chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đáng chú ý, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá tác động thật kỹ vấn đề này vì đổi mới phải đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc, chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên chế./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)