Trien khai Tuyen bo Ha Noi: ASEAN thuc day vai tro cua cong tac xa hoi hinh anh 1Nhân viên công tác xã hội tập phục hồi chức năng cho các học sinh khuyết tật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hội nghị liên ngành khu vực ASEAN về thúc đẩy thực hiện Lộ trình triển khai Tuyên bố Hà Nội đã được khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28/4/2022.

Đây là hoạt động do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Phúc lợi và Phát triển Philippines đồng chủ trì tổ chức với sự hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc quốc (UNICEF) khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với 7 lĩnh vực ưu tiên nhằm hiện thực hóa 11 cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN, Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thành viên ASEAN.

Những thách thức mà đại dịch COVID-19 gây ra đòi hỏi Chính phủ các nước phải đưa ra nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng của người dân, ổn định nền kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong trạng thái bình thường mới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 diễn ra vào cuối năm 2021, các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN ghi nhận Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau khi Tuyên bố đã được Cấp cao ASEAN thông qua vào năm 2020. Điều này đã tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy, tăng cường vai trò của công tác xã hội, trong đó có việc nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh để ngành công tác xã hội và nhân viên công tác xã hội ngày càng phát huy được vai trò quan trọng của mình, vấn đề nguồn lực, tính chuyên nghiệp và tài chính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành liên quan sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển sâu rộng hơn của công tác xã hội.

Trien khai Tuyen bo Ha Noi: ASEAN thuc day vai tro cua cong tac xa hoi hinh anh 2Hội nghị liên ngành khu vực ASEAN về thúc đẩy thực hiện Lộ trình triển khai Tuyên bố Hà Nội tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội nghị lần này có 8 phiên làm việc chính, trong đó tập trung vào các nội dung bao gồm: Vai trò của công tác xã hội trong các lĩnh vực chuyên ngành; xây dựng các hướng dẫn về vai trò công tác xã hội trong các cơ quan chuyên ngành và tỷ lệ cán bộ công tác xã hội tại các quốc gia; thúc đẩy việc công nhận, hỗ trợ và quy định về lực lượng cung cấp,thực hiện dịch vụ xã hội trong tương lai.

[Phục hồi kinh tế ASEAN: Những thách thức và chính sách ưu tiên]

Tại hội nghị, các nước thành viên ASEAN cũng sẽ tham gia vào phiên chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm quốc gia nhằm xác định các hành động chiến lược theo từng lĩnh vực ưu tiên của lộ trình. Từ đó, ASEAN sẽ thúc đẩy việc thực hiện lộ trình ở cấp quốc gia và khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực công tác xã hội. Ngày 22/1/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người dân.

Chương trình đã đặt ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có một số nhiệm vụ, giải pháp điển hình như xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội; phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề công tác xã hội; tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức về công tác xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu, khảo sát mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội... Các nhiệm vụ và giải pháp này đều phù hợp với những ưu tiên của khu vực được nêu trong bản Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội./.

Hồng Kiều (Vietnam+)