Ứng dụng hiệu quả năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày 13/6, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và lấy ý kiến về định hướng xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo nhằm cập nhật thông tin về các kết quả chủ yếu về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực cũng như tạo ra một diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, đại diện các cơ sở nghiên cứu - ứng dụng - triển khai, các doanh nghiệp,... về định hướng xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong giai đoạn qua, Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể và các Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực: Y tế, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác… do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã được các Bộ, ngành tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh sự phát triển về tiềm lực và hoàn thiện thể chế, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng kể.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, cơ quan quản lý đã tập trung đánh giá các kết quả trong công tác nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử, nhận diện các khó khăn, thách thức và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng của ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Kết quả của Hội thảo có giá trị, đóng góp quan trọng và thiết thực cho định hướng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là cho công tác xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

z5534703548522_de18d1a549001eae71e8dec8aeca5405.jpg
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái nhấn mạnh nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử có thể coi là một công nghệ nền phục vụ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực góp phần cải thiện đời sống kinh tế - xã hội của người dân và từng bước nâng cao vị thế quốc gia.

Tuy nhiên theo ông Thái, các kết quả ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nước ta vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, triển vọng và đòi hỏi của thực tiễn.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết bước sang giai đoạn mới, khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân nói riêng cần được đẩy mạnh hơn nữa nhờ sự hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan để đưa ứng dụng của năng lượng nguyên tử tham gia vào giải quyết những vấn đề, yêu cầu đặt ra trong thực tiễn cuộc sống.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch được xây dựng sẽ là công cụ quản lý nhà nước giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đề ra định hướng cơ bản dài hạn, xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình có đóng góp tích cực, trực tiếp và hiệu quả cho phát triển đất nước trong các ngành, lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác, đồng thời đề ra định hướng và phương án đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, các cơ sở ứng dụng và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, là căn cứ để hoạch định các chính sách và kiến tạo động lực phát triển, xây dựng kế hoạch, giải pháp và huy động nguồn lực thực hiện.

"Tôi mong muốn các cơ quan lập hợp phần quy hoạch thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tích cực phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt," Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục