Vận động toàn dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương cùng 1.524 đại biểu đến từ các điểm cầu trên cả nước.

Thông tin về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

[Phát huy khối đại đoàn kết, tạo nền tảng phục hồi, phát triển đất nước]

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy tinh thần thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch, Mặt trận các cấp chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội IX và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra.

Từ đó, Mặt trận kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh từ thực tiễn; chú trọng nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tập trung chăm lo, động viên, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng trước những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng qua, trong đó nổi bật là vai trò quan trọng, sự tham gia tích cực, có hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Bên cạnh vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã động viên nhân dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giám sát việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân yếu thế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá những thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh của đất nước có đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới hoạt động để triển khai công việc kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân, đóng góp vào công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Vận động toàn dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định, công tác Mặt trận thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cả nước, nhất là trong phòng, chống dịch, triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hiệu quả của hệ thống Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, những trường hợp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, mưa đá... gây ra.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, góp ý vào văn kiện Đại hội và quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương. Việc tổng kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực…

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đẩy mạnh vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc các cấp nỗ lực, chủ động, tích cực cùng các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia vào quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục